AKTUELLT Program Bygden Digitalt museum Föreningen Tidningen Änglabygden Presenttips

Föreningens historia

Trots att vår bygd har ett stort och rikt kulturarv värt att vårda, bevara och föra vidare till kommande generationer har det tidigare inte funnits någon hembygdsförening här.
För att råda bot på detta bildades Wattholma Kultur och Hembygdsförening hösten 2005.
En interimsstyrelse tillsattes och en preliminär verksamhetsplan fastställdes.
Första årsmötet hölls 21/9 2007.
Stadgar för WKHF (antagna 21/9 2007)

Styrelset.o.m.telefon
Ann-Louise Strömbom, sekreterare23 03 310703918688
Ann-Sofi Lorentz, kassör23 03 310738683037
Emma Elliot24 03 31
Fredrik Westergren, vice ordförande24 03 310708230287
Martin Sjöström, ordförande23 03 310705207929
Olof Hansander23 03 310705207929
Patrik Enefjord23 03 310708628557
Suppleantert.o.m.telefon
Malin Hörnebro23 03 310738207555
Maud Wendin23 03 310709753113
Revisort.o.m.telefon
Karl-Egon Ljusberg23 03 31
Revisorssuppleant t.o.m. telefon
Gunnar Österberg23 03 31
Valberedningt.o.m.telefon
Alf Johansson23 03 310706519936
Mats Karlsson, sammankallande23 03 31
Kontaktperson julmarknadent.o.m.telefon
Malin Hörnebro0738207555

Alla medlemmar är välkomna att ställa frågor till föreningen. Kan göras genom e-post eller genom att ringa någon i styrelsen.

E-post : kontakt [@] wkhf.se

Webmasters: Linda & Anders Beya