AKTUELLT Program Bygden Digitalt museum Föreningen Tidningen Änglabygden Presenttips

Digitalt museum

Låt föreningen låna era gamla fotografier eller skrifter från Wattholma eller dess närhet

Förhoppningsvis kan vi alla tillsammans försöka tydliggöra det historiska skeendet genom t.ex berättelser, fotografier och dokument från en tid som snart är svunnen. Det hastar, eftersom en målinriktad sammanställning av sådant material saknas. Under förutsättning att:

  • tillräckligt många fotografier av god kvalitet inkommit
  • fotografierna “spänner” över ett tillräckligt brett område
  • ekonomiska möjligheter finnes har föreningen som målsättning att publicera bilderna tillsammans med lämplig text

Alla medlemmar skulle på så sätt få tillgång till bildmaterialet.
Efter avfotografering eller inscanning av inlämnat material återlämnas originalfotografiet till ägaren.

Här kommer WKHF allt eftersom att lägga in fler platser och historiska händelser!