AKTUELLT Program Bygden Digitalt museum Föreningen Tidningen Änglabygden Presenttips

Bygden

Det vi idag kallar för Wattholma samhälle var under medeltiden en by som omnämns i skrift första gången 1302 . På grund av vatten, skogar, malm, bördiga åkrar och dugligt folk har ofta riskvilligt kapital knutits till denna bygd. Gustav Vasa startade här ett av Sveriges äldsta järnbruk, Johan III Sveriges första mässingbruk och adliga släkter som ”suttit på Salsta”; har här varit med och format både vår bygd och Svea rikes.
Genom dessa intressenter och många fler påbörjades här tidigt en specialisering av olika arbetsuppgifter, ett förstadium till industrialisering och Wattholma kom att för den omkringliggande bygden fungera som centralort.
Wattholma bruk ett av Sveriges äldsta grundades 1545 genom ett av Gustav Vasa bildat bolag. Bruket var som alla andra bruk ett självförsörjande samhälle med många olika slags hantverkare. För vissa sysslor och särskilt vid transporter av kol och malm var bruket mycket beroende av de torpare och körkarlar som bodde långt utanför sockengränsen.
Efter att stångjärnsframställningen upphörde 1904 fortsatte gjuteriverksamheten fram till 1973. Wattholma Bruk såldes 1939 till ABA (allmänna brandredskapsaffären). I detta företags regi etablerades här en tillverkning av slangklämmor. Denna verksamhet sysselsatte 180-200 personer när verksamheten 1992 flyttades till Anderstorp och Leif Broberg övertog dess lokaler. På denna plats finns nu Wattholma företagsby med bl.a smidestillverkning. Många andra verksamheter har tidigare pågått i Wattholma. Bland dessa kan nämnas: gruvdrift, marmorbrytning, kalkbrytning, kvarnverksamhet, tegelframställning, såg och snickeriverksamheter, sanatorium, storskalig skogs- och jordbruksverksamhet m.m.
I början av 1970-talet revs många gamla bostäder i bruket och nya uppfördes som exteriört efterliknar de gamla. I slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet nyuppfördes både kedjehus och friliggande villor på Akademi- och Wattholmagärdet.

Wattholma, 2 mil från Uppsala, kan numera betraktas som en förort till Uppsala eftersom de flesta som bor här är beroende av staden för sin försörjning. 1 424 invånare bodde i Wattholma tätort den 31 dec. 2005 och tillsammans med de invånare som bor i dess närhet kan uppskattningsvis 2 000 invånare finnas här. Goda kommunikationer finns genom Upptåget och Upplands Lokaltrafiks bussförbindelser. Att ta sig med upptåget från Wattholma station till Uppsala centrum tar 12 min. Nu när E4:an genom Uppland är färdigbyggd förbättras även vägförbindelserna. Bland sevärdheter kan nämnas: Lena kyrka, bruksområdet, kalkbrottet, gravfält från brons- och järnåldern, Salsta fornborg och Salsta slott.

För dig som vill öka kunskapen om Wattholmas äldre historia och samtidigt vill hålla dig informerad om dess framtida utveckling finns bara ett alternativ. Bli medlem och håll dig informerad genom medlemstidningen Änglabygden!