Föreningen


Föreningens historia

Trots att vår bygd har ett stort och rikt kulturarv värt att vårda, bevara och föra vidare
till kommande generationer har det tidigare inte funnits någon hembygdsförening här.

För att råda bot på detta bildades Wattholma Kultur och Hembygdsförening hösten 2005.

En interimsstyrelse tillsattes och en preliminär verksamhetsplan fastställdes.

Första årsmötet hölls 21/9 2007.

Stadgar för WKHF (antagna 21/9 2007)

Styrelse t. o. m. Telefon
Martin Sjöström, ordförande 20 03 31 018-32 71 18
Fredrik Westergren, vice ordförande 20 03 31 018-22 55 55
Patrik Enefjord 20 03 31 070-8628557
Ann-Louise Strömbom, sekreterare
Olof Hansander
Ann-Sofi Lorentz, kassör
Maud Wendin
21 03 31
21 03 31
21 03 31
20 03 31
018-35 05 06
018-13 26 16
073-8683037
018-35 02 25
Suppleanter
Malin Hörnebro
Johan Enefjord
20 03 31
20 03 31
018-22 55 55
Revisorer
Karl-Egon Ljusberg
20 03 31
Revisorsuppleant
Sven Dannberg
20 03 31
Valberedning

Alf Johansson, sammankallande, t o m 20 03 31

Sven Dannberg, t o m 20 03 31

Kontaktperson julmarknaden  Malin Hörnebro, 018-22 55 55 

Alla medlemmar är välkomna att ställa frågor till föreningen. Kan göras genom e-post eller genom att ringa någon i styrelsen.

E-post : kontakt [@] wkhf.se

Webmaster: Nicklas Hedström