Välkommen till Wattholma Kultur- och Hembygdsförening!

Vad händer inom WKHF?

Är du inte medlem är det hög tid att bli det. Swisha 200 kr till 1230240960 eller betala till BG 5920-5765. Du som blir medlem en bit in på innevarande verksamhetsår får tidningarna du ”missat” i postlådan kort efter att medlemsavgiften registrerats.

Här är några presenttips från oss

  • Vattholmaängel i gjutjärn, ca 10 cm lång. Vacker och välkänd skyddsängel som sägs skydda hemmet och dess boende. Särskilt vackra i par. (95 kr)
  • Årsmedlemskap (familj eller enskild) i Wattholma Kultur- och Hembygdsförening inklusive 3 nummer av tidningen Änglabygden i vilken bygden nu och då avhandlas. (200 kr)
  • Boken ”Änglarna i Vattholma” av Emma Elliot. En riktig bladvändare som utspelas i Vattholma. Målande miljöbeskrivningar sammanvävt med skildringar av livet i bygden, nu och då. (95 kr)
Maila oss din beställning på kontakt[@]wkhf.se. Inom Vattholma levererar vi till dörren. Utom Vattholma nyttjar vi reguljär postgång.

WKHF behöver dig!

Har du någon spännande historia om bygden?
Kanske någon sägen eller skröna?
Kanske rent utav ett livsöde?
Eller ett gammalt fotografi?
Och vill publicera det i Änglabygden?
Skicka in till:
kontakt [@] wkhf.se

Låt föreningen låna era gamla fotografier eller skrifter från Wattholma eller dess närhet

Förhoppningsvis kan vi alla tillsammans försöka tydliggöra det historiska skeendet genom t.ex berättelser, fotografier och dokument från en tid som snart är svunnen. Det hastar, eftersom en målinriktad sammanställning av sådant material saknas.Under förutsättning att:
  1. tillräckligt många fotografier av god kvalitet inkommit
  2. fotografierna “spänner” över ett tillräckligt brett område
  3. ekonomiska möjligheter finnes har föreningen som målsättning att publicera bilderna tillsammans med lämplig text
Alla medlemmar skulle på så sätt få tillgång till bildmaterialet.
Efter avfotografering eller inscanning av inlämnat material återlämnas originalfotografiet till ägaren.

Bli medlem!

Sätt in 200 kr/hushåll på BG 5920-5765 eller via swish 1230240960. Medlemsåret sträcker sig från 1 jan – 31 dec. I medlemskapet ingår medlemsmatrikeln Änglabygden som utkommer 3 ggr/ år.

Välkommen!